Reduktori

Proizvodnja i Remont redukotra

Reduktori su izrađeni na modularnoj koncepciji omogućuju optimalno rešavanje brojnih pogona raznih radnih mašina s niskim brzinama obrtanja, koji se više ne mogu optimalno rešavati primenom elektromotora.

Modularni sistem obezbeđuje veoma veliki broj varijanti prenosnika uz minimalan broj standardnih i tipskih komponenata i sklopova kojima se sistem zasniva. Svi ovi reduktori se standardno proizvode i isporučuju kao zupčasti i pužni.

Všimo remotnt svih vrsta reduktora. U toku višedecenijskog iskustva remontovali smo sve vrste reduktora koje se koriste na različitim mašinama i pogonskim mehanizmima.

Osa Arilje

Pužni reduktori

Proizvodnja pužnih reduktora prema potrebama kupca za sve vrste mašina i namena.

Osa Arilje

Zupčasti reduktori

Proizvodnja zupčastih reduktora prema potrebama kupca za sve vrste mašina i namena.

Osa Arilje

Reduktori velike snage

Proizvodnja reduktora velike pogonske snage prema potrebama kupca za sve vrste mašina i namena.

OSA ARILJE OD 1971. GODINE

Firma “OSA JUNIOR ARILJE” je opremljena savremenim CNC mašinama: CNC-Strug, CNC-Glodalica, CNC-Obradni Centar… Kao i velikim brojem mašina za izradu svih vrsta ozubljenja (zupčanika).

OSA uvek nastoji da prati potrebe savremenog tržišta pa su njene mašine našle široku primenu u drvnoj industriji (mašine za obradu drveta, kao i mašine za obradu kamena) za potrebe kamenorezaca.

Reduktori raznih perfomansi čine integralni deo proizvodnog programa sa kojima se firma pročula i van granica naše zemlje jer već dugi niz godina svoje proizvode (Reduktore) izvozi u zemlje članice EU.

MULTIPLIKATORI ZA MINI-HIDRO ELEKTRANE

Naša firma ima dugogodišnje iskustvo u izradi svih vrsta ozubljenja i mehanizama sa ozubljenjem. U proizvodnom programu nalaze se zupčaste letve, sve vrst zupčanika, pužnih prenosa, uzpčastih i pužnih redukotra i muliplikatora. U poslednje vreme porastom interesovanja za izgradnju ini hidroelektrana javlja se potreba za ultiplikatorima različitih konstrukcija i snaga gde nađa firma može izaći u susret potrebama investitorima.

OSA ARILJE

Kompletno konstrukcijsko rešenje multiplikatora za mini-hidroelektrane prilagođavamao zahtevima i potrebama Vašeg projekta.

Oprema za MHA

Prikazujemo jedno od naših rešenja multiplikatora za male hidro elektrane (MHE), koje zadovoljava širi dijapazon brojeva obrtaja to jest vodi računoa o oscilacijiji protoka, oscilaciji broja obrtaja kao i snage. Naša rešenja mogu se prilagoditi različitim tipovima turbina, kao i kod vetrenjača koje imaju mali broj obrtaja. Osnovu čini konusni prenos koji obrtaje dobija od turbine a prenosi ih na izlazno vratilo.

Mulitplikatori za MHE

Osnovu čini konusni prenos koji obrtaje dobija od turbine a prenosi ih na izlazno vratilo.

Na izlaznom vratilu montira se dodatni modul sa cilindričnim, spiralnim i brušenim zupčanicima koji je zamišljen kao izmenljivi i koji u stvari, i čini sistem fleksibilnim i prilagodljivim različitim protocima, brojeima obrtaja i prenosnim snagama.

Dodavanjem modula sa cilindričnim zupčanicima sistem se prilagođava raznim nejednakostima u procesu prenosa sa turbine na vratilo generatora.

Primer jednog slučaja i njegove tehničke karakteristeike:

Osnovne tehničke karakteristike:

Broj obrtaja na ulaznom vratilu n1= 50-300 rpm

Broj obrtaja na izlazu provog stepena prenosa n2 = 330-650 rpm

Broj obrtaja na izlaznom vratilu ni= 800-1450 rpm

Prenosna snaga max 250 Kw

Zupčanici se poboljšavaju i cementiraju

Produktivnost 100%
Ekonomičnost 100%
Dugotrajnost 100%

OSA ARILJE OD 1971. GODINE

Poslovna politika firme podrazumeva pre svega garanciju našeg kvaliteta i rokova isporuke što nesumnjivo predstavlja uspešno poslovanje preko 40 godina na teritoriji bivše Jugoslavije. A sada država na prostoru bivše Jugoslavije.

Dugi niz godina “OSA” je prisutna na sajmu tehnike i njen štand uvek privlači izuzetnu pažnju posetilaca.

Da li imate pitanje
za nas?

Naša prodajna služba je na raspolaganju da vam odgovori na sva vaša pitanja i zahteve u najkraćem roku.